Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

kociolek
10:43
1738 f6ba
Reposted from4777727772 4777727772 viaejze ejze
kociolek
10:43
0618 1e36
Reposted fromkarahippie karahippie viaejze ejze
kociolek
10:43
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viaejze ejze
kociolek
10:43
7562 d34d
Reposted fromtichga tichga viakjuik kjuik
kociolek
10:42
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabasia basia
kociolek
10:41
1248 1cd6
Reposted fromzielono zielono viabasia basia
kociolek
10:40
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu vianot66 not66
kociolek
10:38
4026 ce4a 500
Reposted fromZircon Zircon viahasandra hasandra
kociolek
10:37
6985 c7ed 500
Reposted frommangoe mangoe viaemporium emporium
kociolek
10:36
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamsmcghee msmcghee
kociolek
10:36
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viapatiska patiska

February 28 2018

kociolek
21:55
6276 0738
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
kociolek
21:55
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
kociolek
21:54
4729 6636 500
Reposted fromstroschek stroschek viaoll oll
kociolek
21:49
1640 2400 500
Goodbye, Mufasa
Reposted fromkopytq kopytq viaoll oll
kociolek
21:49
kociolek
21:49
Reposted fromverdantforce verdantforce viaoll oll
kociolek
21:49
7536 9b19 500
Reposted fromcoloraj coloraj viacolours colours
kociolek
21:46
7200 fa66 500
Caspar Dante.
Reposted fromnutt nutt viakjuik kjuik
kociolek
21:46
7012 1530 500
Reposted fromrudazolza rudazolza viabasia basia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl