Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

kociolek
07:53
kociolek
07:52
4917 d481 500
Reposted fromkonbeto konbeto viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
kociolek
07:51
3513 c523 500
Reposted fromkjuik kjuik viacefuj cefuj
kociolek
07:50
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viakjuik kjuik
kociolek
07:50
kociolek
07:50
3582 d654
Reposted fromryfik ryfik viakjuik kjuik
kociolek
07:49
2064 bd9e
kociolek
07:49
6993 1d99
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
kociolek
07:48
7916 4698
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
07:48
5415 959f

asherdashery:

doityourselfproject:

Apple pie with roses (x)

oH…

Reposted fromPoooly Poooly viakjuik kjuik
kociolek
07:47
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viakjuik kjuik
kociolek
07:46
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viakjuik kjuik

May 17 2015

kociolek
15:46
Dlaczego pukasz do okien
nocą, gdy zasnąć nie mogę?
Dlaczego ciężkim, powolnym krokiem
budzisz skrzypiącą podłogę?
A potem stajesz koło mnie,
a potem siadasz przy mnie -
oczy masz białe, ślepe i ogromne,
ręce masz zimne.
Pokazujesz mi plamę wilgotną,
ten ciemny ślad na koszuli,
i każesz mi ręką dotknąć,
i każesz do ust przytulić...
I znowu, i znowu, i znowu
stąpasz przez puste mieszkanie,
szalone, czerwone słowa
krwią wypisujesz na ścianie.
Ach, w oczach mi coraz ciemniej,
ach, coraz boleśniej w piersi -
odejdź, odejdź ode mnie,
nie pisz na ścianie tych wierszy!
Ja je znam, ja je dobrze pamiętam,
jak dziecię umarłe, pieszczę
wiersze okrutne, wiersze przeklęte,
słowa trumienne, złowieszcze.
Nie umiałeś ich zgubić, zapomnieć,
poszukać jaśniejszych, milszych -
a teraz nocą przychodzisz do mnie
i patrzysz na mnie, i milczysz...
A kiedy odejdziesz nad ranem,
oczy bezsenne będą bardzo boleć(...)
Nocny gość - Władysław Broniewski
Reposted fromviciousvenus viciousvenus
kociolek
15:44
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami
— B.Tyszkiewicz
kociolek
15:42
0358 e47c 500
Reposted fromAgnik Agnik viaoll oll
kociolek
15:42
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoll oll
15:41
2067 35a4
Reposted fromtron tron viaoll oll
15:41
0261 ee55

princess-peachie:

gifsboom:

Video: Confused Alaskan Malamute Puppy Looks Like a Baby Bear

*very long high-pitched whiny noises are escaping from my mouth right now*

Reposted fromacexyspade acexyspade viaoll oll
kociolek
15:40
Reposted frompl pl
15:38
1451 9724

Massive sinkhole swallows house in Florida

Reposted frommontak montak viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl